Normativa dels cicles formatius

 • L’alumne disposa de, com a màxim, 4 convocatòries de cada UF, excepte el mòdul de formació en centres de treball que només en té 2.
 • En casos justificats, es pot demanar-ne una 5a d’extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. En aquests casos caldrà presentar els justificants.
 • Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne disposa del dret a dues convocatòries. La primera convocatòria es considera en finalitzar la unitat formativa. La segona convocatòria l’establirà el centre, segons la seva programació i el calendari escolar.
 • La primera és irrenunciable, i es perd encara que no s’hi presenti.
 • La segona és voluntària. A l’alumne que no s’hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria, sense necessitat de notificar cap renúncia. En aquests casos constarà com a “No presentat” (NP).
 • El professor del mòdul ha d’establir les estratègies de recuperació de la segona convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han d’estar previstes en la programació de la unitat formativa, així com la forma de seguiment. No s’han d’entendre les activitats de recuperació com un sol examen, ni l’avaluació contínua com a exàmens continus.
 • Els estudis són presencials, això vol dir que és necessària l’assistència a classe. Una assistència inferior al 80% de les hores no justificades imposssibilitarà l’avaluació del mòdul corresponent. Una assistència inferior al 50% tot i que sigui justificada, també impossibilita a l’alumne a ser avaluat. En ambdós casos l’alumne serà No Avaluat.
 • Els No Avaluats (per faltes d’assistència) perden la 1a convocatòria amb un NA; no poden presentar-se a la 2a, però no se’ls computa.
 • La renúncia a la primera convocatòria només es pot sol·licitar per causes justificades, s’ha de demanar per tot el mòdul (no per unitats formatives) i afecta totes les unitats no finalitzades. De les finalitzades es guarda la nota.
 • Per promocionar curs és necessari haver superat les suficients unitats formatives, la càrrega horària de les quals sumi el 75% del total del curs.
 • Els alumnes que hagin promocionat curs i els restin algunes unitats formatives de 1r curs, se’ls oferirà la possibilitat de superar-les de forma no presencial mitjançant les activitats de recuperació que cada professor consideri.

On som?

C. dels Infants, 2 - 08241 MANRESA
Telèfon: 93 872 63 69
Correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts de 16 a 20h

Som a les xarxes socials

Segueix-nos per estar al dia de tot el què fem!

Accés d'usuaris registrats