Inscripció a les proves d'accés

Dates d'inscripció i realització de les proves d'accés.
Convocatòria ordinària (maig de 2021):

Inscripció: del 15 al 25 de març
Prova comuna Grau Mitjà: 5 de maig, de 16 a 20'30h
Prova específica Grau Mitjà: 6 de maig, de 16 a 18h
Prova comuna Grau Superior: 12 de maig, de 16 a 20'30h
Prova específica Grau Superior: 13 de maig, de 16 a 19h 

Informació i inscripcions:

La inscripció es fa de forma telemàtica a través del web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Trobareu tota la informació, calendari, exemples de les proves, etc. així com el formulari d'inscripció en aquest enllaç:

Informació i inscripció a la prova de Grau Mitjà
Informació i inscripció a la prova de Grau Superior

Qui ha de fer la prova?

Grau Mitjà

Han de fer NOMÉS LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA les persones que tinguin:

 • el títol d'ESO (o un títol equivalent a efectes d'accés)
 • la prova d'accés a grau superior de Formació Professional superada
 • un PFI cursat en un curs anterior a l'actual (2020- 2021), amb una qualificació final igual o superior a 8 (en aquest cas cal inscriure's també a la prova comuna i demanar l'exempció)
 • un PFI cursat l'any acadèmic 2020-2021, amb una nota igual o superior a 5 (en aquest cas cal inscriure's també a la prova comuna i demanar l'exempció)
 • el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà
 • les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys o hagin accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat

Les persones que es troben en l'últim curs d'un d'aquests títols es poden inscriure a la prova i presentar-s'hi, i hauran d'acreditar l'obtenció del títol posteriorment, durant el procés de matrícula.

Han de fer LA PART COMUNA I ESPECÍFICA DE LA PROVA:

 • les persones que tinguin 17 anys o més (o els compleixin l'any 2021), i no tinguin cap dels títols esmentats anteriorment

Tenen ACCÉS DIRECTE sense fer la prova, les persones que tinguin:

 • títol de Grau Mitjà o de Grau Superior d'arts plàstiques i disseny
 • títol de Grau Mitjà de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés
 • títol i acreditació que permeti l'exempció de la prova específica de grau superior
 • certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics (plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986)
 • resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Grau Superior

Han de fer NOMÉS LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA les persones que tinguin:

 • el títol de batxillerat (d'altres modalitats diferents a l'artístic)
 • el títol de Grau Mitjà de Formació Professional
 • la prova d'accés a grau superior de formació professional superada
 • el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior
 • les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys o hagin accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat

Les persones que es troben en l'últim curs d'un d'aquests títols es poden inscriure a la prova i presentar-s'hi, i hauran d'acreditar l'obtenció del títol posteriorment, durant el procés de matrícula.

Han de fer LA PART COMUNA I ESPECÍFICA DE LA PROVA:

 • Les persones que tinguin 19 anys o més (o els compleixin l'any 2021), i no tinguin cap dels títols esmentats anteriorment

Tenen ACCÉS DIRECTE sense fer la prova, les persones que tinguin:

 • títol de batxillerat de modalitat d'arts o l'artístic experimental
 • títol de batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts
 • títol de Grau Mitjà d'arts plàstiques i disseny
 • títol de Grau Superior d'arts plàstiques i disseny
 • títol de Grau Superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés
 • títol de grau en Disseny, Conservació i restauració de béns culturals, Belles arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • títol superior (equivalent a diplomatura) d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals
 • títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986
 • resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Es manté la suspensió dels tallers monogràfics

Atenent a les mesures dictades pel Departament de Salut de la Generalitat, que decreten la suspensió de les activitats extraescolars, de lleure, i d'ensenyaments no reglats com a mínim fins el 17 de gener, us comuniquem que a l'Escola d'Art no reprendrem els tallers monogràfics almenys fins el mes de febrer.

Estem treballant per poder redistribuir l'alumnat dels tallers en grups més reduïts, per tant en cas que durant els propers dies s'alleugerissin les restriccions i es permetessin de nou les activitats (encara que sigui en grups de màxim 6 persones) podrem reprendre els monogràfics a partir de l'1 de febrer.

Tan bon punt tinguem novetats ens posarem en contacte directament amb tot l'alumnat matriculat per tal d'informar-vos-en.

Mantenim la suspensió dels tallers monogràfics fins el gener

Després de valorar el nou marc normatiu proposat pel Govern de la Generalitat pel què fa a l'obertura progressiva d'activitats a partir del proper dilluns 23 de novembre, us comuniquem que la direcció de l'Escola d'Art de Manresa juntament amb la regidoria d'Ensenyament hem decidit no reprendre encara l'activitat dels tallers monogràfics fins el mes de gener.

Tot i que a partir del proper dilluns s'autoritzen les activitats d'ensenyaments no reglats amb un màxim de 6 alumnes, en la majoria dels nostres tallers aquest límit només permetria l'assistència de l'alumnat en dies alterns. Tenint en compte que durant el desembre hi ha dos dies festius (dies 7 i 8), això limita a una o màxim dues les sessions a les que podria assistir cada alumne/a des d'ara fins al final del trimestre.

Per tot això, i pensant també amb prudència i en la seguretat de tot l'alumnat, hem cregut convenient prolongar la suspensió fins al 3r tram de la desescalada, en el qual s'autoritzaran ja grups de fins a 10 persones, i que previsiblement hauria de començar al gener. En cas de mantenir-se les restriccions, valorarem igualment la possibilitat de reprendre els tallers en grups més reduïts. 

Suspensió dels tallers monogràfics i règim semipresencial per als Cicles Formatius

Segons les noves mesures decretades per la Generalitat el 29 d'octubre de 2020 per a la contenció de la pandèmia de covid-19, cal que els centres que impartim ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) apliquem mesures per reduir la presencialitat als centres, mitjançant models híbrids d'aprenentatge.

En els ensenyaments no reglats, és a dir, els tallers monogràfics, es decreta la suspensió de les activitats fins a nou avís.

Pel què fa als cicles formatius, en aquestes mateixes instruccions s’indica que la presencialitat ha de ser com a mínim del 50%, i es recomana que s’apliqui en dies alterns per tal de reduir els desplaçaments. També s’especifica que el percentatge de presencialitat dels diferents mòduls pot variar segons la seva tipologia, dedicant major proporció d’hores presencials a aquelles assignatures de caire més pràctic que requereixin l'ús d'instal·lacions i equipaments del centre.

Atenent-nos a aquestes instruccions, al nostre centre aquestes mesures s'aplicaran de la següent manera:

 • Tots els grups de cicles formatius i del curs de preparació de proves d’accés assistiran a classe presencial 3 dies a la setmana, i els dos restants seguiran les classes en modalitat telemàtica.
 • Els tres dies que cada grup assisteix al centre són els que s’indiquen en aquests horaris (cliqueu per accedir-hi), i s'han triat de forma que cada setmana tinguin almenys una classe presencial amb cada professor, i que tinguin major nombre d’hores presencials en les assignatures de taller.
 • Les classes en modalitat on line es seguiran a través de la plataforma Google Meet, tal i com s’explica en la petita guia que vàrem enviar per correu electrònic a tot l'alumnat.

És molt important remarcar que amb aquestes mesures no es perden classes, no es fan menys hores ni es rebaixen els objectius ni els continguts. Malgrat la dificultat que pugui comportar acostumar-nos al canvi, cal conscienciar-nos que les classes no presencials continuen igual, en el seu horari habitual i amb l’obligatorietat d’assistir-hi (es seguirà fent el control d'assistència com en les classes presencials).

Segons les instruccions rebudes, aquestes mesures s'han de desplegar a partir del 3 de novembre de 2020 i s'han de mantenir, com a mínim, fins a finals del primer trimestre. Per tant no és una qüestió puntual, si no que cal aprofitar totes les classes sigui quina sigui la modalitat com s’imparteixen.

Si no disposeu de l’equipament necessari per a seguir les classes on line, poseu-vos en contacte amb el Dani Hernández ( Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ) o l’Anna Martí ( Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ).

Matrícula cicles formatius i reunions d’inici de curs

Tots els alumnes que hagin fet la preinscripció i que figurin en les llistes definitives d’admesos cal que completin el procés de matrícula de l’1 al 7 de setembre. Enguany s’han simplificat els tràmits per tal que es puguin fer telemàticament i sense necessitat de venir presencialment al centre.

Per a fer la matrícula, cal emplenar i signar el següents documents i enviar-los per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (podeu clicar sobre cada un per descarregar-lo):

Al correu cal adjuntar-hi també la següent documentació, fotografiada o escanejada:

 • Fotografia tipus carnet
 • DNI de l’alumne/a
 • DNI del pare/mare /tutor/a (només alumnes menors d’edat)
 • DNI del titular del compte bancari (si no és cap dels anteriors)
 • Llibre de família (només alumnes menors d’edat)
 • Targeta sanitària
 • Certificat de la titulació que dóna accés al cicle (ESO/batxillerat i/o prova d’accés. Aquest últim no és necessari si va fer la prova al nostre centre)
 • Carnet de família nombrosa o monoparental, si escau

Els documents a emplenar també s’han enviat per correu electrònic a tots els preinscrits admesos. Per a omplir-los necessitareu el programa Adobe Acrobat Reader DC (cliqueu aquí per descarregar-lo) o algun de similar. També els podeu imprimir, omplir-los amb lletra clara i escanejar-los o fotografiar-los per enviar-nos-els.

D’altra banda, seguint les recomanacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i de les autoritats sanitàries per tal d’evitar possibles focus de contagi del COVID-19, enguany no es faran reunions informatives d’inici de curs de forma presencial.

En el seu lloc, farem una xerrada per vídeoconferència a través de Google Meet, durant la qual es podran fer totes les consultes tant per vídeo com a través del xat. Les xerrades són obertes a tot l’alumnat i a les seves famílies, tant de primer curs com de segon. Els horaris i els enllaços per accedir-hi són els següents:

Xerrada informativa per a alumnes d'Il·lustració: dijous 3 de setembre, a les 17h https://meet.google.com/qwo-wxyi-xrj 
Xerrada informativa per a alumnes d'APGI: dijous 3 de setembre, a les 19h https://meet.google.com/fcq-pcvn-eqv 

Podeu accedir a Google Meet des de qualsevol ordinador mitjançant el navegador d’internet, o des de qualsevol dispositiu mòbil descarregant prèviament l’aplicació. Si algun/a alumne/a o familiar, pel motiu que sigui, no pot assistir a la xerrada en directe, es poden posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic o per telèfon (93 872 63 69) per adreçar-nos qualsevol consulta.

Finalment, i tenint en compte que el format telemàtic potser resultarà menys àgil que les reunions presencials, us informem que hem actualitzat i ampliat tota la informació als alumnes recollida a la pàgina web de l’escola, per tal que l’alumnat tingui sempre a l’abast i a un sol clic tota la informació que habitualment donem a les reunions d’inici de curs. Podeu consultar la secció “informació a l’alumnat”, i us recomanem que llegiu tots els apartats per tal de resoldre durant les reunions inicials qualsevol possible dubte que puguin generar.

On som?

C. dels Infants, 2 - 08241 MANRESA
Telèfon: 93 872 63 69
Correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimarts de 16 a 20h

Som a les xarxes socials

Segueix-nos per estar al dia de tot el què fem!

Accés d'usuaris registrats